30.4.2020

Paste morčata!

Přišlo jaro, vše se zelená, kvete a voní. Kvetou první květiny, pučí stromy a … začíná růst tráva.

Tráva – pro morčata zcela podstatná a nezbytná. Tvoří základní složku jejich potravy, ať suchá nebo čerstvá. A s trávou je tu pastva.

Těžko si představíme v životě morčat a vlastně i všech býložravců, něco přirozenějšího, než je pobyt na pastvě a vše co je s ní spojeno.

V první řadě je to samozřejmě krmivo. Kvalitní travní porost, který morčatům poskytnete, jim nabízí píci plnou vitamínů a veškerých minerálních látek v nejpřirozenější formě, jak jen to příroda dokáže. Je to optimální zdroj plnohodnotné výživy. Morčata mají vyšší nároky na obsah vlákniny, proto by morčecí pastvina měla obsahovat převážně různorodou směs trav a bylin.

Důležitý je i způsob přijímání potravy. Při pastvě více zvířat pohromadě má každý jedinec větší osobní prostor než při krmení ze společných jeslí v kleci. Každé morče může libovolně přijímat volně dostupné krmivo a tím má také větší klid na přijímání potravy. Je to ideální situace, protože morčata se mohou najíst vždy, když budou mít potřebu, což dokonale simuluje jejich přírodní, životní podmínky. Nejsou tak omezena časovými možnostmi majitele.

Význam pastvy morčat spočívá také v dostatečné fyzické aktivitě. Snaha morčat vyhledávat ta nejchutnější sousta, je nutí k pohybu. Přirozený pohyb morčat na čerstvém vzduchu, v prostoru a pobyt na slunci podporuje jejich fyzickou kondici a konstituci. Podporuje vývin svalstva a zpevňuje kostru. Morčata jsou vitální, dobře osvalená a fyzicky zdatná. Z vlastní zkušenosti také víme, že březí samice, které mají možnost pravidelného, volného pohybu na pastvině, mívají daleko jednodušší a bezproblémové porody, než tomu bývá u samic držených dlouhodobě v malém prostoru klecí či plastboxů.

Pasení morčat také velmi ovlivňuje jejich psychickou kondici. Je důležité pro rozvoj sociálních vazeb ve skupině. Mláďata učí sociálnímu chování a částečně utváří jejich charakter. Morčata jsou tak socializovaná a málokdy mezi nimi dochází k vážnějším neshodám či ublížení na zdraví, samozřejmě za předpokladu, že velikost pastviny odpovídá počtu morčat. I zde platí pravidlo: čím více morčat chcete pást, tím více prostoru jim musíte poskytnout.

Pastvina je „území nikoho“, proto je ideálním místem pro seznamování morčat.

Pastvina versus výběh

Pastvina = vyhrazená plocha zarostlá hustou trávou, na které se morčata opravdu napasou, tzn. že se dostatečně nakrmí. Pokud jste schopní takové podmínky zajistit, tak morčatům na pastvině již nenabízejte žádný jiný zdroj potravy – ani seno ani granule. Morčata jsou na pastvě proto, aby se tam napásla, tedy najedla trávy. Morčata mají vyšší nároky na podíl vlákniny, proto by morčecí pastvina měla obsahovat převážně různorodou směs trav a bylin.

Je nutné morčata na pastvině průběžně kontrolovat. Čím menší prostor morčatům poskytnete, tím rychleji jej spasou. Pokud byste si toho nevšimli, morčata by mohla zůstat delší dobu bez jídla, což je špatně, vzhledem k jejich trávícím procesům. Morčata nesmí nikdy hladovět!

Nenechejte morčata, aby trávu na pastvině vyjedla až „na hlínu“. Než tráva znovu doroste stihnou se vysemenit a rozmnožit plevele, které morčata nespásla, a za nějaký čas by byla pastvina znehodnocená. Jakmile morčata trávu „přepasou“, ohrádku posuňte dál nebo je pusťte na nové pastevní místo. To předešlé posečte či zmulčujte, aby mohla tráva zregenerovat. Až znovu doroste, můžete ji opět nechat spást. Není také od věci trávu přihnojovat a pravidelně zavlažovat. Pěstujete si tak trvalý zdroj potravy pro svá morčata.

Pokud ovšem chcete morčatům dopřát pohyb na čerstvém vzduchu i přesto, že ve vymezeném prostoru není trávy dostatek, jedná se pouze o výběh, a v tomto případě musíte morčatům poskytnout potravu stejně, jako by byla v kleci – tedy dostatek sena nebo nasečené trávy, vodu, případně zeleninu.

Jak by měla taková morčecí pastvina vypadat?

V první řadě je důležité pastvinu oplotit a zabezpečit proti útěku morčat a případnému útoku predátorů (kočka, pes, dravý pták) zvenčí. Minimální výška oplocení by měla být 40 cm. Běžně nabízené ohrádky bývají vysoké 60 cm, což je výška optimální.

Rozloha pastviny je bez omezení. Nevýhodou příliš malého prostoru by mohlo být, že jej morčata brzy spasou a Vy pak musíte ohrazení častěji posouvat, aby měla dostatek potravy. Naopak v příliš velkém prostoru se morčátka mohou hůře chytat.

Oplocení jako takové si můžete doma pracně vyrobit, anebo si ohrádku jednoduše koupit. Nabídka je široká, záleží jen na Vašich preferencích a finančních možnostech.

Levnější ohrádky se skládají z 6ti nebo 8mi, většinou pozinkovaných, mřížových dílů. Pomineme-li příznivou cenu, tak obrovskou výhodou těchto výběhů je, že částečně kopírují terén. Což v praxi znamená, že takové ohrádky se částečně přizpůsobí svahovitému či jinak členitému terénu. Ne vždy totiž máme trávník v ideální rovině, na kterou můžeme umístit ohrádku v pěkném, dřevěném rámu
Další velkou výhodou těchto oplůtků je, že můžete jednotlivé díly dokupovat, a tak pastvinu či výběh morčatům zvětšovat.

Jak už jsem se zmínila výše – je důležité, abyste v malém prostoru nepásli příliš mnoho morčat.

Šestidílná ohrádka má pastevní plochu cca 1 m2 (6 dílů o rozměrech 60x60 cm) a je vhodná maximálně pro 2 morčata, která se znají.
Osmidílná ohrádka má pastevní plochu cca 1,7 m2 (8 dílů o rozměrech 60x60 cm) a je vhodná maximálně pro 4 morčata, která se znají.

Rozteč mříží u těchto oplůtků bývá cca 2,9 cm. Proto tyto ohrádky nejsou vhodné pro mláďata, která jsou ještě příliš malá a bez problémů takovou škvírou prolezou z výběhu ven.

Mezi dražší ohrádky patří ty dřevěné. Mimoto, že splňují svůj účel, jsou navíc i estetické a na zahradě hezky vypadají. Většinou jsou větších rozměrů (délka jednoho dílu až 120 cm) a kryté shora. Dřevěný rám je vyplněn pletivem nebo pevnou, svařenou mřížkou.
Tyto ohrádky jsou ovšem vhodné pouze na rovný povrch. Dřevěná konstrukce se nerovnostem nijak nepřizpůsobí a na členitém, nerovném terénu mohou vzniknout škvíry, kterými by se morčata mohla protáhnout ven a utéct.

Vždy zkontrolujte, zda mezi ohrádkou a terénem není větší nerovnost, kterou by se morčata mohla dostat ven. Pokud takovou mezeru objevíte, vyplňte ji např. kamenem nebo dlažební kostkou. Výplň by měla být těžká, aby ji zvířata snadno neodsunula.

Obecně platí, že morčata nemají tendence se vzdalovat od úkrytu nebo z ohrádky utíkat, rozhodně se nebudou podhrabávat nebo se snažit ohrádku přeskočit. Nerada se vydávají do otevřeného prostoru bez možnosti úkrytů. Může se ale stát, že v rámci průzkumu vymezené plochy, mohou případnou mezeru či nerovnost objevit a prostě jí prolézt.

 

Vybavení pastviny – co by rozhodně na pastvině morčatům chybět nemělo

Velmi důležité! Za každých okolností MUSÍ mít morčata na pastvině úkryt! Domeček, tunel, přístřešek – prostě cokoliv, kam se mohou v případě potřeby schovat.

Je nutné si uvědomit, že morčata ve svém přirozeném prostředí, jsou zvířata lovená, tzn. slouží jako potrava. Jejich instinkty jim velí být stále ve střehu a v případě nebezpečí se ukrýt. Toto je jejich základní potřeba a v otevřeném prostoru pastviny to platí dvojnásob. Pokud necháte morčata na pastvině bez úkrytu budou v dlouhodobém stresu, který se dříve či později projeví na jejich zdravotním stavu.

Úkryt by měl být také funkční nejen z pohledu nebezpečí, ale také z pohledu špatného počasí.
V ideálním případě morčata na pastvině průběžně kontrolujte. Pokud by se zhoršilo počasí, začalo pršet nebo se výrazně ochladilo, tak morčata z pastviny odneste. To se samozřejmě ale nemusí vždy podařit. Proto není od věci, aby úkryt poskytoval morčatům nejen útočiště před nebezpečím, ale také před nepříznivým počasím.

Zcela ideálním úkrytem je domeček s nepromokavou střechou. Musí být dostatečně velký, aby se do něj pohodlně vešla všechna morčata. Pokud je morčat na pastvině více, tak velmi doporučuji, aby tam takových ideálních domečků bylo také více. A to hlavně proto, že ne vždy se všechna morčata snesou pohromadě a slabší, vyhnaný jedinec by měl mít možnost se, v případě nutnosti, také ukrýt právě do některého z dalších domečků.

Naprostou nezbytností by měla být ve výběhu napáječka s čerstvou vodou. Morčata musí mít možnost se kdykoliv napít. Do výběhu můžete umístit klasickou kuličkovou napáječku, ideálně připevněnou pružinkou, která ji pevně zafixuje na místě a morčata s ní tak nemohou hýbat, shodit ji a zůstat bez vody.
Vodu v napáječce každý den měňte, protože se přes den na slunci může rychle zkazit.

Třetí věcí, která nesmí na žádné morčecí pastvině chybět, je stín. Nikdy nenechávejte Vaše morčata na přímém letním slunci! Ideální umístění ohrádky je ve stínu. Ne vždy je to ale možné i díky tomu, že sluníčko v průběhu dne putuje. Proto je nutné prostor zastínit pomocí plachty, deky, slunečníku či jinak. Výrobci většinou k ohrádkám dodávají i krycí plachty, které splňují právě funkci zastínění a částečně morčata chrání i před predátory, jako je kočka nebo dravý pták.

Postřehy chovatele:

Morčata pouštějte na pastvinu (do výběhu) v ideálním počasí, tedy pokud je sucho a teplo.

V zimních měsících se morčata do výběhu nepouštějí. Ani ta, která jsou zvyklá celoročně venku.

Morčata chovaná v bytě vyneste na pastvinu teprve až se venkovní teplota vyrovná s tou domácí (cca 20 stupňů).

Nepouštějte je do mokré trávy za chladného nebo deštivého počasí, mohla by prochladnout. Ovšem lehká přeháňka v parném létě jim nevadí a pokud mají možnost úkrytu v suchu, mohou na pastvině zůstat.

Morčata mohou spásat mokrou trávu. Je to přirozené a nijak jim to neublíží.

Pokud dáváte morčatům do výběhu či klece nasečenou trávu, mějte na paměti, že tráva na hromadě, zvláště pak ta mokrá, se v teplých letních dnech může rychle zapařit. Zapařená tráva může morčatům způsobit vážné zdravotní potíže!

Morčata se pasou hlavně ráno, v pozdním odpoledni a navečer. Přes poledne většinou odpočívají v úkrytu.

Nikdy nenechávejte morčata na slunci bez možnosti úkrytu ve stínu.

Morčata musí mít na pastvině k dispozici čerstvou vodu.

Pravidelně morčata na pastvině kontrolujte. Rozhodně je nepouštějte ven, pokud plánujete celodenní výlet mimo domov. Nikdy nevíte, co se v době Vaší nepřítomnosti může stát…

   

Pokud patříte k chovatelům, kteří mají to štěstí, že mohou svá morčata pást, využívejte tuto možnost co nejvíce. Vaši mazlíci Vám budou vděční a odmění Vás svou vitalitou, spokojeností a pevným zdravím. :o)

 Autor: Jana Langerová, chs Hostýnky Mountains
© SpokojenéMorče.cz, všechna práva vyhrazenaZpět na výpis článků

2024 © SpokojenéMorče.cz, Všechna práva vyhrazena

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.